Doanh nghiệp tại Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 6200069017 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XÂY DỰNG HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 6200045721 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: , Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 6200068856 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hài
Địa chỉ: Ngã ba Xã Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS XÃ MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 6200068951 - Đại diện pháp luật: Cao Mạnh Hùng
Địa chỉ: Bản Nà Khương - xã Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS SỐ 2 XÃ MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 6200068969 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 6200069011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lên
Địa chỉ: xã Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 6200069095 - Đại diện pháp luật: Dương Đức Trung
Địa chỉ: xã Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 XÃ MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 6200069465 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hài
Địa chỉ: xã Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THPT MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 6200069539 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Thông
Địa chỉ: xã Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS SỐ 3 MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 6200069627 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MƯỜNG KIM II

Mã số thuế: 6200084946 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Bản Ngã Ba, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THAN UYÊN

Mã số thuế: 6200088517 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Lượng
Địa chỉ: Bản Ngã Ba, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LLC

Mã số thuế: 6200094327 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Đức
Địa chỉ: Bản Ngã Ba, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ANH ĐẠT

Mã số thuế: 6200096980 - Đại diện pháp luật: Quàng Thị Pành
Địa chỉ: Bản Lướt - Mường Kim - Than Uyên - Lai Châu, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN THẨM PHÉ

Mã số thuế: 6200098106 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Dung
Địa chỉ: Thẩm Phé - Mường Kim, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐỨC NAM

Mã số thuế: 6200102955 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Mận
Địa chỉ: Bản ngã ba, Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ HÙNG HƯƠNG

Mã số thuế: 6200104173 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng
Địa chỉ: bản Nà é, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THAN UYÊN

Mã số thuế: 6200105339 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Lượng
Địa chỉ: Bản Ngã Ba, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KHÁNH HƯƠNG

Mã số thuế: 6200107551 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo
Địa chỉ: bản Ngã 3, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon