Doanh nghiệp tại Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MAVIN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200117711 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Sân Bay, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÚC THAN

Mã số thuế: 6200069377 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 9 xã Phúc Than, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG THPT MƯỜNG THAN

Mã số thuế: 6200025436 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Trịnh
Địa chỉ: Xã Phúc Than - Huyện Than Uyên - Lai Châu, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 6200045288 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Phúc Than, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG CHÂU

Mã số thuế: 6200046764 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Bình
Địa chỉ: Nà Dắt, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

UBND XÃ PHÚC THAN

Mã số thuế: 6200064756 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ PHÚC THAN

Mã số thuế: 6200068905 - Đại diện pháp luật: Phan Bá Đạt
Địa chỉ: Đội 11 - xã Phúc Than, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ PHÚC THAN

Mã số thuế: 6200069024 - Đại diện pháp luật: Phan Bá Đại
Địa chỉ: Đội 9 xã Phúc Than, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS XÃ PHÚC THAN

Mã số thuế: 6200069320 - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Cường
Địa chỉ: xã Phúc Than, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÚC THAN

Mã số thuế: 6200069371 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Địa chỉ: Đội 9 xã Phúc Than, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 XÃ PHÚC THAN

Mã số thuế: 6200069440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: xã Phúc Than, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NGỌC ANH

Mã số thuế: 6200072210 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Đội 9, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH T&Đ 86

Mã số thuế: 6200073366 - Đại diện pháp luật: Đoàn Trọng Đạt
Địa chỉ: Đội 9, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV PHÚC THẢO

Mã số thuế: 6200089990 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phúc
Địa chỉ: Đội 9, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV MINH TÙNG

Mã số thuế: 6200094937 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Trung
Địa chỉ: Đội 9, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV ĐỊNH SƠN

Mã số thuế: 6200098635 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Dũng
Địa chỉ: Bản Sam Sâu, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH TRÀ DƯỢC LIỆU LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200104776 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Đạt
Địa chỉ: bản Nà Dắt, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon