Doanh nghiệp tại Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

UBND XÃ TA GIA

Mã số thuế: 6200064805 - Đại diện pháp luật: Vàng A Mang
Địa chỉ: , Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ TA GIA

Mã số thuế: 6200068895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhật
Địa chỉ: xã Ta Gia, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ TA GIA

Mã số thuế: 6200069105 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thế Bằng
Địa chỉ: xã Ta Gia, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS XÃ TA GIA

Mã số thuế: 6200069112 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Hưng
Địa chỉ: xã Ta Gia, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 XÃ TA GIA

Mã số thuế: 6200069218 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Đào
Địa chỉ: xã Ta Gia, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TA GIA

Mã số thuế: 6200069585 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Đào
Địa chỉ: xã Ta Gia, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6200092351 - Đại diện pháp luật: Lường Văn San
Địa chỉ: Bản Nam - xã Ta Gia - huyện Than Uyên, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN TA GIA

Mã số thuế: 6200092697 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Chùm
Địa chỉ: Bản gia - Ta Gia - Than Uyên - Lai Châu, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN VÀ XÂY DỰNG THANH THÙY

Mã số thuế: 6200097261 - Đại diện pháp luật: Lường Thị Thảo
Địa chỉ: Bản Khem, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TA GIA

Mã số thuế: 6200103437 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ngoai
Địa chỉ: bản Củng, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon