Doanh nghiệp tại Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN THIÊN ĐẠT

Mã số thuế: 6200097367 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thơi
Địa chỉ: Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH LƯƠNG VIỆT

Mã số thuế: 6200003721 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Dũng
Địa chỉ: Thôn Hồi Nùng, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV CHU VĂN ĐẠI

Mã số thuế: 6200006070 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Đại
Địa chỉ: Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200006842 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Chính
Địa chỉ: Xã Nậm Lỏng, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG

Mã số thuế: 6200008649 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khoa
Địa chỉ: Bản Lùng Thàng, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ SÙNG PHÀI

Mã số thuế: 6200016625 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kế
Địa chỉ: Bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

UBND XÃ NẬM LOỎNG

Mã số thuế: 6200024778 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Lỏng, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SAN THÀNG

Mã số thuế: 6200024866 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã San Thàng, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TRƯỜNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI THỊ XÃ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200031782 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã San Thàng, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM LỎONG

Mã số thuế: 6200068542 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thủy
Địa chỉ: Xã Nậm Lỏong, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM LỎONG

Mã số thuế: 6200078251 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thủy
Địa chỉ: Xã nậm lỏong, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NHÃ PHƯƠNG

Mã số thuế: 6200087552 - Đại diện pháp luật: Đặng Phương Nhã
Địa chỉ: xã Nậm loong- thành phố lai châu, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI HOÀNH SƠN

Mã số thuế: 6200089447 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợi
Địa chỉ: Bản Hổi Lùng, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ MẠNH THÀNH

Mã số thuế: 6200089750 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Thành
Địa chỉ: Xã Nậm Loong, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LÙNG THÀNG

Mã số thuế: 6200091164 - Đại diện pháp luật: Sẻ Văn Sư
Địa chỉ: Bản Lùng Thàng - Xã Nậm Loong - Thành phố Lai Châu, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV DUNG HẢI

Mã số thuế: 6200098843 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: Nậm Lỏong 2, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TM HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 6200099029 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Giang
Địa chỉ: Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THĂNG LONG

Mã số thuế: 6200099741 - Đại diện pháp luật: Vũ Thăng Long
Địa chỉ: Bản Gia Khâu 1 ,Xã Nậm Looroong, Tp.Lai Châu, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TÂN THÀNH

Mã số thuế: 6200102666 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khanh
Địa chỉ: Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ SƠN HÀ

Mã số thuế: 6200108234 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sáng
Địa chỉ: bản sùng chô, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon