Doanh nghiệp tại Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TRỒNG RỪNG LY LY

Mã số thuế: 6200118458 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh Ly
Địa chỉ: Bản Chu Sin Chải, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV MINH PHƯƠNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200118056 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tẹo
Địa chỉ: Bản Chu Sin Chải, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH QUỲNH MINH

Mã số thuế: 6200099231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Địa chỉ: Bản mới, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200113322 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Nà Mỏ, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN LONG

Mã số thuế: 6200110378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Bản Cắng Đắng, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN CHÈ SAN

Mã số thuế: 5600123394 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Khanh
Địa chỉ: Bản Thành Công, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRUNG TÂM 05 - 06 TỈNH

Mã số thuế: 6200018284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Phan Lìn, xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200022354 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mới, xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT THỊ XÃ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200024376 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã San Thàng, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SAN THÀNG

Mã số thuế: 6200024418 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã San Thàng, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200045055 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6200064604 - Đại diện pháp luật: Đinh Thuý Hoàn
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT QUANG T&T

Mã số thuế: 6200065446 - Đại diện pháp luật: Phạm Chí Thành
Địa chỉ: Bản Thành Công, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON DUY PHONG

Mã số thuế: 6200068503 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nguyên
Địa chỉ: xã san thàng, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRƯỜNG THCS DUY PHONG

Mã số thuế: 6200068616 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã san thàng, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY PHONG

Mã số thuế: 6200068648 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã san thàng, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SAN THÀNG

Mã số thuế: 6200068736 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã San Thàng, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH HÒA LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200070397 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Hòa
Địa chỉ: Bản Chin Chu Chải, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200072203 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Bản Mới, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Mã số thuế: 6200078170 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiếu
Địa chỉ: Km3 - Bản Hon - Xã San Thàng, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon