Doanh nghiệp tại Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG KHÔI LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801451363 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐĂNG KHÔI
Địa chỉ: Thôn Phước Thái, Xã Phước Cát 2, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH JM KIỀU THỦY

Mã số thuế: 5801450592 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THU THỦY
Địa chỉ: 225 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ ĐÔNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801449082 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Cẩm Hậu
Địa chỉ: Số 118, tổ dân phố 4, Thị trấn Phước Cát, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG NAI THƯỢNG

Mã số thuế: 5801109801 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Buôn Bù Sa - Đồng Nai Thượng, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ ĐỒNG NAI THƯỢNG

Mã số thuế: 5801255016 - Đại diện pháp luật: Ninh Chí Hùng
Địa chỉ: Thôn Bù Sa, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

UBND XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG

Mã số thuế: 5801291021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn bù sa, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5801387936 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Đắc
Địa chỉ: Thôn Bù Gia Rá, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

BAN QUẢN LÝ RỪNG CÁT TIÊN

Mã số thuế: 5800179700 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG THCS QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 5800808028 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 5800808035 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TOÀN THÀNH

Mã số thuế: 5800885939 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH T & C

Mã số thuế: 5800906995 - Đại diện pháp luật: Chế Văn Quang
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN XÃ QUẢNG NGÃI - TƯ NGHĨA

Mã số thuế: 5801198914 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 - Quảng Ngãi, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH GỖ ĐỨC VIỆT

Mã số thuế: 5801342660 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 5801384300 - Đại diện pháp luật: Tạ Duy Biên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN TRÁI QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 5801392446 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Hạnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

UBND XÃ ĐỨC PHỔ

Mã số thuế: 5800179901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐỨC PHỔ

Mã số thuế: 5800807962 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỨC PHỔ

Mã số thuế: 5800808081 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC PHỔ

Mã số thuế: 5801102919 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 - Đức Phổ, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Xem thêm
Administratoricon