Doanh nghiệp tại Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH NAM

Mã số thuế: 5801459789 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG KHÔI LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801451363 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐĂNG KHÔI
Địa chỉ: Thôn Phước Thái, Xã Phước Cát 2, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH JM KIỀU THỦY

Mã số thuế: 5801450592 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THU THỦY
Địa chỉ: 225 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ ĐÔNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801449082 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Cẩm Hậu
Địa chỉ: Số 118, tổ dân phố 4, Thị trấn Phước Cát, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH ECO SEIDO LD6

Mã số thuế: 5801440530 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH ECO SEIDO LD5

Mã số thuế: 5801440516 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH ECO SEIDO LD4

Mã số thuế: 5801440509 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH ECO SEIDO LD2

Mã số thuế: 5801440474 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH ECO SEIDO LD3

Mã số thuế: 5801440499 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH ECO SEIDO LD1

Mã số thuế: 5801440467 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm
Administratoricon