Doanh nghiệp tại Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG NAI THƯỢNG

Mã số thuế: 5801109801 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Buôn Bù Sa - Đồng Nai Thượng, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ ĐỒNG NAI THƯỢNG

Mã số thuế: 5801255016 - Đại diện pháp luật: Ninh Chí Hùng
Địa chỉ: Thôn Bù Sa, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

UBND XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG

Mã số thuế: 5801291021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn bù sa, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5801387936 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Đắc
Địa chỉ: Thôn Bù Gia Rá, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

BAN QUẢN LÝ RỪNG CÁT TIÊN

Mã số thuế: 5800179700 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG THCS QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 5800808028 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 5800808035 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TOÀN THÀNH

Mã số thuế: 5800885939 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH T & C

Mã số thuế: 5800906995 - Đại diện pháp luật: Chế Văn Quang
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN XÃ QUẢNG NGÃI - TƯ NGHĨA

Mã số thuế: 5801198914 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 - Quảng Ngãi, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH GỖ ĐỨC VIỆT

Mã số thuế: 5801342660 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 5801384300 - Đại diện pháp luật: Tạ Duy Biên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN TRÁI QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 5801392446 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Hạnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

UBND XÃ ĐỨC PHỔ

Mã số thuế: 5800179901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐỨC PHỔ

Mã số thuế: 5800807962 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỨC PHỔ

Mã số thuế: 5800808081 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC PHỔ

Mã số thuế: 5801102919 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 - Đức Phổ, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP THẢO LÂM

Mã số thuế: 5801191637 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THIỆN TƯỜNG

Mã số thuế: 5801248587 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Y
Địa chỉ: Số 1, Thôn 4, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN LỘC CÁT

Mã số thuế: 5801312828 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Hùng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Xem thêm
Administratoricon