Doanh nghiệp tại Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

DNTN NGUYỄN CHÍNH CHIỀU

Mã số thuế: 5801461996 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chính Chiều
Địa chỉ: Thôn Hà Tây, Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC HẢI CƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 5801458376 - Đại diện pháp luật: Vũ Tùng Lâm
Địa chỉ: Tổ dân phố 4B, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠ TẺH

Mã số thuế: 5801454879 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Liên
Địa chỉ: TDP 3B, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRICA SOLAR AE

Mã số thuế: 5801447310 - Đại diện pháp luật: VĂN TUẤN VŨ
Địa chỉ: Tổ dân phố 4D, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRICA SOLAR NM

Mã số thuế: 5801447303 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Địa chỉ: Tổ dân phố 4D, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRICA SOLAR

Mã số thuế: 5801447293 - Đại diện pháp luật: HỒ NAM
Địa chỉ: Tổ dân phố 4D, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG VÀ CỘNG SỰ

Mã số thuế: 5801443676 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Hoàng
Địa chỉ: Thôn Sơn Thủy, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH YẾN ĐỨC MINH

Mã số thuế: 5801440065 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Oanh Yến
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TẤN Ý TÂM

Mã số thuế: 5801439574 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Oanh Yến
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TẤN ĐỨC NHẬT

Mã số thuế: 5801439655 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Oanh Yến
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TẤN MỸ Ý

Mã số thuế: 5801439599 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Oanh Yến
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐỨC NHẬT MINH

Mã số thuế: 5801439581 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Oanh Yến
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH Ý NHẬT TÂM

Mã số thuế: 5801439422 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Oanh Yến
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm
Administratoricon