Doanh nghiệp tại Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGUYỄN ĐÌNH GIA BẢO

Mã số thuế: 5801460953 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thành
Địa chỉ: Số 68, QL 27 thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5801460449 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN BÁ TẤN
Địa chỉ: Thôn Liên Trang 2, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MTV SƠN TÂM

Mã số thuế: 5801443517 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thu Tâm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHI LIÊNG

Mã số thuế: 5800254179 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phi Liêng - Huyện Đam Rông - Lâm Đồng, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

UBND XÃ PHI LIÊNG

Mã số thuế: 5800522854 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm- Xã Phi Liêng, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHI LIÊNG

Mã số thuế: 5800755778 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bắc Lé, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRƯỜNG THCS PHI LIÊNG

Mã số thuế: 5800755915 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

Mã số thuế: 5800756210 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHI LIÊNG

Mã số thuế: 5800768488 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5800941735 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRẦN THỊ HỒNG - LÊ THỊ THUÝ VÂN

Mã số thuế: 5801179781 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Mã số thuế: 5801220165 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ANH HOÀNG CẢNH

Mã số thuế: 5801252350 - Đại diện pháp luật: Lê Ích Thanh
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH DƯƠNG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801347690 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Dương
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHÁT LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801358854 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Đan Hà
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 5801388087 - Đại diện pháp luật: Võ Trọng Đức
Địa chỉ: Thôn Pang Sim, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BẢO KIM

Mã số thuế: 5801417002 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hoàng Yến Linh
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ CHUỐI CAO NGUYÊN VIỆT NAM

Mã số thuế: 5801424031 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Phương
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SANG DƯƠNG

Mã số thuế: 5801426744 - Đại diện pháp luật: Ngụy Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TAND HUYỆN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5800762077 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn I, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Xem thêm
Administratoricon