Doanh nghiệp tại Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH PHÚC QUỐC VƯƠNG

Mã số thuế: 5801472469 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Hùng
Địa chỉ: Thôn Pang Pế Nâm, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ZEN COUNTRYSIDE

Mã số thuế: 5801471666 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai Dung
Địa chỉ: Tiểu khu 66, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ HÀNH TRÌNH XANH

Mã số thuế: 5801470408 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Khuyến
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH LẠNG DUNG

Mã số thuế: 5801468127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lạng
Địa chỉ: Thôn Đạ K'Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH BÌNH PHƠI

Mã số thuế: 5801467204 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Đạ K' Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 5800691387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh
Giám đốc công ty: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DNTN NHUÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5800563515 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nguyên
Giấy phép số: 4201001048
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm - Đạ K Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH QUANG BỐI

Mã số thuế: 5801219995 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Bối
Địa chỉ: Thôn Đạ Mur, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆP CHÂU

Mã số thuế: 5801250956 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Đạ Mul, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUY PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801252311 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Đạ Mun, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH PHẠM HOÀNG LINH CHI

Mã số thuế: 5801252368 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Hà
Địa chỉ: Thôn Đạ Mun, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ TẤN HIỆP

Mã số thuế: 5801227298 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MTV KIM MUN

Mã số thuế: 5800875786 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Hồi
Địa chỉ: Số 104, Thôn Đạ Sơn, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯƠNG LỘC AN

Mã số thuế: 5801247512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Bằng
Địa chỉ: Thôn Pul, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN LÂM

Mã số thuế: 5800933011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Linh
Giám đốc công ty: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Tiều khu 179, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TN MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 5800978830 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN LONG HẢI

Mã số thuế: 5801282637 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Tiệp
Địa chỉ: Số 72 Thôn Đa Xé, Xã Đạ M Rong, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CP DÓ BẦU HƯƠNG QUẢNG NAM

Mã số thuế: 5800561765 - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy Thành
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGUYÊN KHÁNH

Mã số thuế: 5801288646 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hoàng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH VIẾT

Mã số thuế: 5801291423 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Viết
Địa chỉ: Thôn Đạ K Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon