Doanh nghiệp tại Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH VY LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801485034 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lục
Địa chỉ: Thôn Bun, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRẦN GIA LAND & DESIGN

Mã số thuế: 5801482932 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Păng Dung, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG SÁNG

Mã số thuế: 5801479369 - Đại diện pháp luật: Lưu Đình Sáng
Địa chỉ: Thôn Đạ Mun, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH LẠNG DUNG

Mã số thuế: 5801468127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lạng
Địa chỉ: Thôn Đạ K'Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH BÌNH PHƠI

Mã số thuế: 5801467204 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Đạ K' Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 5800691387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh
Giám đốc công ty: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DNTN NHUÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5800563515 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nguyên
Giấy phép số: 4201001048
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm - Đạ K Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH QUANG BỐI

Mã số thuế: 5801219995 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Bối
Địa chỉ: Thôn Đạ Mur, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆP CHÂU

Mã số thuế: 5801250956 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Đạ Mul, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUY PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801252311 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Đạ Mun, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH PHẠM HOÀNG LINH CHI

Mã số thuế: 5801252368 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Hà
Địa chỉ: Thôn Đạ Mun, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ TẤN HIỆP

Mã số thuế: 5801227298 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MTV KIM MUN

Mã số thuế: 5800875786 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Hồi
Địa chỉ: Số 104, Thôn Đạ Sơn, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯƠNG LỘC AN

Mã số thuế: 5801247512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Bằng
Địa chỉ: Thôn Pul, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH VIẾT

Mã số thuế: 5801291423 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Viết
Địa chỉ: Thôn Đạ K Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 5801302241 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Xuân
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HẢI ÂU PHÁT

Mã số thuế: 5801002537 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Giám đốc công ty: Phạm Thị Bông
Địa chỉ: Quốc lộ 27, Thôn Trung Tâm, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HỒNG THÁI 37

Mã số thuế: 5801404677 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thái
Địa chỉ: Thôn Păng Dung, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ LABA BANANA ĐẠ KNÀNG

Mã số thuế: 5801387781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phương
Giấy phép số: 421207000007
Địa chỉ: Thôn Đạ Mur, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT BẰNG

Mã số thuế: 5801347718 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Bằng
Địa chỉ: THôN Đạ SơN, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon