Doanh nghiệp tại Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH JANE'S GARDEN

Mã số thuế: 5801478527 - Đại diện pháp luật: Lê Phan Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Thửa số 03, tờ bản đồ số 7, Thuộc tiểu khu 109, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH DAANA

Mã số thuế: 5801473712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tường Vy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5801460449 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN BÁ TẤN
Địa chỉ: Thôn Liên Trang 2, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5800451339 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mê Ka, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5800451346 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đạ Tông - Huyện Đam Rông - Lâm Đồng, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG AN HUYỆN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5800453294 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đạ Tông - Huyện Đam Rông - Lâm Đồng, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5800461418 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đạ Tông - Huyện Đam Rông - Lâm Đồng, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5800466254 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Liêng Trang 2, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

ĐỖ MINH ĐOÀN

Mã số thuế: 5800478796 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Đoàn
Địa chỉ: Liêng Trang 2, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5800483700 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Liêng Trang 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

UBND XÃ ĐẠ TÔNG

Mã số thuế: 5800523569 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Liêng Trang - Đạ Tông, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

HẠT KIỂM LÂM ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5800583367 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Liêng Trang 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN TRUNG NAM KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 5800595757 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Đạ Nhinh 2, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK MÊ

Mã số thuế: 5800658238 - Đại diện pháp luật: Dương Hồng Bé
Địa chỉ: Thôn Liêng Trang 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠ TÔNG

Mã số thuế: 5800754703 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Liên Trang I, xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA KAO

Mã số thuế: 5800756154 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đa Kao II, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA NHINH

Mã số thuế: 5800756041 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đa Nhinh I, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5800779585 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đạ Tông - Huyện Đam Rông - Lâm Đồng, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

ĐÀI TT - TH ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5800786335 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Liêng Trang II, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG

Mã số thuế: 5800796319 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Liêng Trang I, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon