Doanh nghiệp tại Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN LÂM

Mã số thuế: 5800933011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Linh
Giám đốc công ty: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Tiều khu 179, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TN MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 5800978830 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CP DÓ BẦU HƯƠNG QUẢNG NAM

Mã số thuế: 5800561765 - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy Thành
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGUYÊN KHÁNH

Mã số thuế: 5801288646 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hoàng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÊRÊPÔK

Mã số thuế: 5800204040 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NGỌC BÌNH

Mã số thuế: 5800467498 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thanh Thủy
Giám đốc công ty: Nguyễn Ngọc Bình
Giấy phép số: 4202000607
Địa chỉ: Xã Liêng Sronh - Huyện Đam Rông - Lâm Đồng, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHANG NGUYÊN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5801356159 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngoan
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801273022 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Cương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TÔ HIẾN TIẾN

Mã số thuế: 5801342011 - Đại diện pháp luật: Tô Hiến Tiến
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TNT LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801342068 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH CÁ TẦM VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 5801463577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Cử
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỢP LỰC

Mã số thuế: 5801410215 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phi
Giấy phép số: 421207000009
Địa chỉ: Thôn 1 - Liêng Srônh, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MINH SƠN ĐỨC

Mã số thuế: 5801416231 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Sơn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 5801431416 - Đại diện pháp luật: Đinh Trương Bảo Ngọc
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LIÊN MINH 268

Mã số thuế: 5801431631 - Đại diện pháp luật: Từ Mạnh Tâm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5801432635 - Đại diện pháp luật: Khổng Hữu Thành
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI BÌNH AN

Mã số thuế: 5801433766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HBI

Mã số thuế: 5801434329 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MTV SƠN TÂM

Mã số thuế: 5801443517 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thu Tâm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon