Doanh nghiệp tại Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801273022 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Cương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TÔ HIẾN TIẾN

Mã số thuế: 5801342011 - Đại diện pháp luật: Tô Hiến Tiến
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TNT LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801342068 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH CÁ TẦM VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 5801463577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Cử
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỢP LỰC

Mã số thuế: 5801410215 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phi
Giấy phép số: 421207000009
Địa chỉ: Thôn 1 - Liêng Srônh, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MINH SƠN ĐỨC

Mã số thuế: 5801416231 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Sơn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 5801431416 - Đại diện pháp luật: Đinh Trương Bảo Ngọc
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LIÊN MINH 268

Mã số thuế: 5801431631 - Đại diện pháp luật: Từ Mạnh Tâm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5801432635 - Đại diện pháp luật: Khổng Hữu Thành
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI BÌNH AN

Mã số thuế: 5801433766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HBI

Mã số thuế: 5801434329 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MTV SƠN TÂM

Mã số thuế: 5801443517 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thu Tâm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon