Doanh nghiệp tại Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

TRƯỜNG THCS KA ĐƠN

Mã số thuế: 5800828017 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Krái I - Ka Đơn, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH SƠN

Mã số thuế: 5800408904 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoàng Thành
Địa chỉ: Thôn Lạc Nghĩa, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP G7 VIỆT NAM

Mã số thuế: 5801178562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Thôn Sao Mai, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRẠI DÊ SỮA ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801294336 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Quỳnh Trúc
Địa chỉ: Thôn Sao Mai, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU MỐI ĐẠ NHIM

Mã số thuế: 5801380426 - Đại diện pháp luật: Phạm Long Vương
Địa chỉ: Cầu Ka Đê, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ HOÀ LẠC

Mã số thuế: 5801047312 - Đại diện pháp luật: Kiều Đình Phương
Giấy phép số: 42D800000007
Địa chỉ: 19 Thôn Hoà Lạc, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG NGỌC LOAN

Mã số thuế: 5801344499 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Huy
Địa chỉ: Số 47, Krăng Gọ 2, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM KIM BẢO

Mã số thuế: 5801385495 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Số 03, Thôn K Rái 2, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH VLXD THÀNH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5801385470 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hoài Thu
Địa chỉ: Số 141, Thôn K Răng Gọ 2, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM KIỀU ANH

Mã số thuế: 5801387277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Kiệt
Địa chỉ: Thôn Ka Đê, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO YÊN LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801347757 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Ka Đê, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU AN PHÚC LỘC

Mã số thuế: 5801348239 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Văn
Địa chỉ: Thôn Sao Mai, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 5801414594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TM & DV MINH VƯƠNG

Mã số thuế: 5801420333 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Vương
Địa chỉ: Số 04, Thôn Lạc Nghĩa, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU KA ĐƠN

Mã số thuế: 5801426102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Phúc
Địa chỉ: Thôn Ka Đê, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NGUYỄN VĂN ĐÔNG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801460858 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Địa chỉ: Thôn Sao Mai, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH VƯỜN LAN HÙNG TAYANG

Mã số thuế: 5801439454 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trúc Loan
Địa chỉ: Thôn Lạc Nghĩa, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon