Doanh nghiệp tại Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HPE

Mã số thuế: 5801446726 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Hiếu
Địa chỉ: Số 44, Thôn Pró kinh tế, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ POA

Mã số thuế: 5801442256 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Long
Địa chỉ: Số 130 P'ro'h, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

TRƯỜNG THPT CẤP II - III PRÓ

Mã số thuế: 5800452942 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pró - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI BA LÊ

Mã số thuế: 5800490899 - Đại diện pháp luật: Trần Như Thông
Địa chỉ: Thôn K rănggọ, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PRÓ

Mã số thuế: 5800686549 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pró - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

TRƯỜNG MẦM NON PRÓ

Mã số thuế: 5800717042 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pró Ngó, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚC

Mã số thuế: 5800858357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Pró Trong, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PRÓ

Mã số thuế: 5800906988 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Pró Trong, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ SƠN UYÊN

Mã số thuế: 5801341360 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Sơn
Địa chỉ: 94 Pró Kinh tế, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TIN HỌC LĐ

Mã số thuế: 5801380338 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hồi
Địa chỉ: Thôn Pró Kinh tế, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MA BƠI

Mã số thuế: 5801390819 - Đại diện pháp luật: Ma Bơi
Địa chỉ: Thôn Pró Trong, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH PRÓ

Mã số thuế: 5801413375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tín
Địa chỉ: Số 35/339, Thôn Pró Ngó, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ CỦ NĂNG PRÓ

Mã số thuế: 5801417669 - Đại diện pháp luật: Tôn Trung Sơn
Địa chỉ: thôn Pró Ngó, Xã Pró, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon