Doanh nghiệp tại Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHI LẠC

Mã số thuế: 5801471909 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiều Diễm
Địa chỉ: 131 Thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÔ MINH

Mã số thuế: 5801223818 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hoàng
Địa chỉ: Số 2A, Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐỨC HOÀNG

Mã số thuế: 5800836346 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu
Địa chỉ: Số 212, thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THÀNH CƯƠNG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801242722 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Cường
Địa chỉ: Số 135, thôn Biaray, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HUỲNH

Mã số thuế: 5800757510 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Huỳnh
Giám đốc công ty: Ngô Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Srê Đăng, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TUẤN SƠN

Mã số thuế: 5800533743 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Thiệu
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TTC

Mã số thuế: 5801303245 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Sê Đăng, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MIỀN ĐẤT HY VỌNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 5801131892 - Đại diện pháp luật: Võ Trung Tín
Địa chỉ: Số 99 Quốc lộ 27, Thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 5800606134 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Liền
Địa chỉ: Thôn Đa Me, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THANH THÙY DUNG

Mã số thuế: 5801202649 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thanh
Địa chỉ: Số 63 Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN HỘI TOÀN

Mã số thuế: 5801376525 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hội
Giấy phép số: 420507000036
Địa chỉ: Thôn Srê Đăng, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH CHIẾN TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5801065047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cầm
Giám đốc công ty: Nguyễn Chiến
Địa chỉ: S' RêĐăng, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LỘC PHÁT ĐẠT LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801435033 - Đại diện pháp luật: Trần Lộc
Địa chỉ: Số 71 Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HỒ PHƯỢNG

Mã số thuế: 5800427255 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Số 288, Thôn Srê Đăng, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CẨM THỤY

Mã số thuế: 5801466306 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Cẩm Thuý
Địa chỉ: ĐT 725 Thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRẦN THỊ HẢO

Mã số thuế: 5801238998 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH LÊ VĂN TRỌNG

Mã số thuế: 5801212767 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trọng
Địa chỉ: Số 157 thôn Đoàn Kết, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH GIẢNG THU

Mã số thuế: 5801213288 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Phương Thu
Địa chỉ: Số 189 thôn Bia Ray, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU TÂN HẠNH

Mã số thuế: 5801396698 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Yến
Địa chỉ: Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HOÀNG DUY KHOA

Mã số thuế: 5801311373 - Đại diện pháp luật: Đinh Duy Hoàng
Địa chỉ: Số 684 Quốc lộ 20, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon