Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV CTC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4900872152 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Châu
Địa chỉ: Thôn Minh Tiến, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ANH TÚ BĂC SƠN

Mã số thuế: 4900871536 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt
Địa chỉ: Ngả Hai, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

LÊ QUANG ĐIỆP

Mã số thuế: 4900215478 - Đại diện pháp luật: Lê Diệp
Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú - thị trấn Bắc sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC THÀNH BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900221376 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Chính
Địa chỉ: khối phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HƯNG SƠN

Mã số thuế: 4900227956 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Năm
Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THẾ HƯNG

Mã số thuế: 4900230959 - Đại diện pháp luật: Bế Thế Hưng
Địa chỉ: Số 141, khối phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900247310 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Hạnh
Địa chỉ: Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264637 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: tiểu khu Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264732 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264764 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264820 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264845 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264891 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4900267483 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG AN HUYỆN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900269561 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900284707 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

PHÒNG Y TẾ HUYỆN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900287352 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHUNG MINH THANH

Mã số thuế: 4900289790 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Hùng
Địa chỉ: Số 42, tiểu khu Lê Hồng Phong, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG LIÊN

Mã số thuế: 4900307400 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Dũng
Địa chỉ: Số nhà 137,tiểu khu Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Xem thêm
Administratoricon