Doanh nghiệp tại Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH BẢO PHÚ LỘC

Mã số thuế: 4900870941 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ĐIỀM
Địa chỉ: Thôn Hồng Phong 2, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 4900269547 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiến Thắng - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 4900724411 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hồng Phong 3, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẮC ÂU

Mã số thuế: 4900772888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sen
Địa chỉ: Thôn Lân Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHIẾNTHẮNG

Mã số thuế: 4900778713 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích
Địa chỉ: Thôn Hồng Phong 3, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP CÁNH ĐỒNG VÀNG

Mã số thuế: 4900787958 - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Trung
Địa chỉ: Thôn Lân Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HƯƠNG TRUNG

Mã số thuế: 4900796208 - Đại diện pháp luật: Dương Công Trung
Địa chỉ: Thôn Hoan Trung 2, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN VĂN THẮNG

Mã số thuế: 4900798854 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Hồng Phong 3, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900799985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Dũng
Địa chỉ: Thôn Hoan Trung, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV MAY CÔNG NGHIỆP PHONG CƯƠNG

Mã số thuế: 4900834326 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Hồng Phong 2, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV NHỚ THƯƠNG

Mã số thuế: 4900865349 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Viết Hoài
Địa chỉ: Thôn Hồng Phong, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon