Doanh nghiệp tại Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 1186

Mã số thuế: 4900879408 - Đại diện pháp luật: VŨ BÁ THẮNG
Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG T&T 368

Mã số thuế: 4900877961 - Đại diện pháp luật: Dương Công Tuyển; Dương Công Tịch
Địa chỉ: Thôn Lân Dạ, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 ĐỒNG Ý

Mã số thuế: 4900264789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng ý - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG Ý

Mã số thuế: 4900267571 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng ý - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG Ý

Mã số thuế: 4900275389 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng ý - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC II XÃ ĐỒNG Ý

Mã số thuế: 4900357673 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng ý - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỒNG Ý

Mã số thuế: 4900711187 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pác Yếng xã Đồng ý, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠT BS

Mã số thuế: 4900773320 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Trìu
Địa chỉ: Thôn Bó Đấy, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP NÀ NHÌ

Mã số thuế: 4900782734 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Ngữ
Địa chỉ: Thôn Nà Nhì, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

HƠP TÁC XÃ NÔNG LÂM THỦY SẢN KHUÔN NGẦN

Mã số thuế: 4900784523 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Kiệu
Địa chỉ: Khuôn Ngần, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ ĐỒNG Ý

Mã số thuế: 4900855566 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Tuyển
Địa chỉ: Khau Ràng, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon