Doanh nghiệp tại Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP LÂN NÂM TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 4900884447 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ TÚ
Địa chỉ: Thôn Đon Úy, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HƯƠNG AGRITECH

Mã số thuế: 4900883281 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Hương
Địa chỉ: Thôn Đôn Úy, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂN GIANG

Mã số thuế: 4900882506 - Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Minh
Địa chỉ: Thôn Đon Uý, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HƯƠNG XANH

Mã số thuế: 4900879013 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Nam Hương 2, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 4900269554 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Hương - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 4900363758 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Hương - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 4900777886 - Đại diện pháp luật: Hoàng Lan Anh
Địa chỉ: Thôn Dục Pán, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 4900855005 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Nam Hương I, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon