Doanh nghiệp tại Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV CHIẾN TÂM

Mã số thuế: 4900887293 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV CTC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4900872152 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Châu
Địa chỉ: Thôn Minh Tiến, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ANH TÚ BĂC SƠN

Mã số thuế: 4900871536 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt
Địa chỉ: Ngả Hai, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ LỄ

Mã số thuế: 4900264549 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vũ Lễ - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ VŨ LỄ

Mã số thuế: 4900272405 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vũ Lế - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Vũ Lế, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VŨ LỄ

Mã số thuế: 4900281047 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vũ Lễ - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

DNTN THẢO HIỀN

Mã số thuế: 4900233614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: ThônVũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÁI HƯNG

Mã số thuế: 4900311478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lập
Địa chỉ: Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 4900517528 - Đại diện pháp luật: Lương Thế Bình
Địa chỉ: Phố Ngả Hai, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV LÂM SẢN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900603216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Ngả Hai, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV LÂM SẢN XUÂN SANG

Mã số thuế: 4900636596 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Sang
Địa chỉ: Thôn Minh Tiến, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV QUẦN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4900639149 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 4900696669 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lân
Địa chỉ: Phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH LINH BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900777163 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH HƯNG - HÙNG - HIẾU

Mã số thuế: 4900789987 - Đại diện pháp luật: Dương Hữu Huệ
Địa chỉ: Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHẠM TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 4900811047 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hợi
Địa chỉ: Xón 1, thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THANH BÌNH BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900811992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Minh Tiến, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG THÀNH BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900819984 - Đại diện pháp luật: Ngô Trung Thành
Địa chỉ: Thôn Ngả Hai, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TÂM PHÚC LS

Mã số thuế: 4900832329 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Chiến
Địa chỉ: Thôn Ngả Hai, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 4900849925 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Quang Thái, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon