Doanh nghiệp tại Thị Trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TM & DV HIẾU LAN

Mã số thuế: 4900886821 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Số 82 khối phố 6B, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 4900886194 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuấn
Địa chỉ: Khối phố Tòng Chu, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH ĐÀO XUÂN BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900880763 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn Pá Nim, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900236830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN HỒNG

Mã số thuế: 4900868212 - Đại diện pháp luật: Lưu Thu Hiền
Địa chỉ: Số 84, Khối phố 6 A, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HK8

Mã số thuế: 4900876414 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam; Trần Duy Giáp
Địa chỉ: Khối phố Tân Thành, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900874784 - Đại diện pháp luật: Nông Tân Hiếu
Địa chỉ: Số 269, Đường 19/4, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

TRẠM QUẢN LÝ NƯỚC SINH HOẠT

Mã số thuế: 4900222683 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 6A, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 4900269498 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TUẤN TÍN HƯNG

Mã số thuế: 4900294060 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Dũng
Địa chỉ: Khối phố 6B, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CHIẾN HƯỜNG

Mã số thuế: 4900294085 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Khu 6A, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Mã số thuế: 4900341169 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

HỘI NÔNG DÂN

Mã số thuế: 4900341218 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Mã số thuế: 4900341183 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

HUYỆN ĐOÀN THANH NIÊN

Mã số thuế: 4900341289 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Mã số thuế: 4900341345 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

VIỆN KIỂM SÁT

Mã số thuế: 4900341320 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 4900341426 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900341384 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

HUYỆN UỶ BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900341521 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: khu II, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon