Doanh nghiệp tại Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VÙNG CAO VIỆT BẮC

Mã số thuế: 4900887335 - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Bản Chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH HOÀNG VĂN THƯỢNG

Mã số thuế: 4900868526 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thượng
Địa chỉ: Thôn Bản Chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

UBND XÃ HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4900265824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bản Chu, xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4900350741 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hưng Đạo - Huyện Bình Gia - Lạng Sơn, xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4900350935 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hưng Đạo - Huyện Bình Gia - Lạng Sơn, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4900786224 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4900814633 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Mã
Địa chỉ: Thôn Bản Chu 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH BẢN CHU

Mã số thuế: 4900862958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn Bản Chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon