Doanh nghiệp tại Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900206120 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Động
Địa chỉ: Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

TIẾN LINH

Mã số thuế: 4900230966 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tâm
Giấy phép số: 14D 8000 268
Địa chỉ: Thôn Phai lay - Xã Tô Hiệu, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

DNTN HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 4900228685 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thưởng
Giấy phép số: 1401000106
Địa chỉ: Thôn Cốc Rặc ,Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MINH THẮNG

Mã số thuế: 4900272469 - Đại diện pháp luật: Liễu Văn Thuấn
Địa chỉ: Thôn Ngã tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP NHẤT

Mã số thuế: 4900292112 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tươi
Địa chỉ: Thôn Cốc Rặc, xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900341627 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pá Nim, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

HẠT KIỂM LÂM BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900341747 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TÔ HIỆU

Mã số thuế: 4900350854 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phai Lay, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ TÔ HIỆU

Mã số thuế: 4900351015 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phai Lay, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG PT DTNT THCS HUYỆN BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900351008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pá Nim, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

NÔNG NGỌC LINH

Mã số thuế: 4900365025 - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Linh
Địa chỉ: Thôn Ngọc quyếnxã Tô hiệu, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH HÙNG GIANG

Mã số thuế: 4900378842 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Huyên
Địa chỉ: Thôn ngã tư, xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỐNG XUÂN

Mã số thuế: 4900462928 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thống
Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV DIỄN TUYẾN

Mã số thuế: 4900557961 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Diễn
Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV HIỂN VINH

Mã số thuế: 4900586994 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

LÊ KHẢ BÌNH

Mã số thuế: 4900611986 - Đại diện pháp luật: Lê Khả Bình
Địa chỉ: Thôn Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÔ HIỆU

Mã số thuế: 4900708882 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhơn
Địa chỉ: Thôn Phai Lay, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỞNG CỐC THÔNG

Mã số thuế: 4900709847 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Thanh
Địa chỉ: Văn phòng hội phụ nữ xã Tô hiệu, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐĂNG PHONG

Mã số thuế: 4900780293 - Đại diện pháp luật: Trần Hải Phòng
Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MINH HIẾU

Mã số thuế: 4900781762 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hiếu
Địa chỉ: Ngã tư Bình Gia, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon