Doanh nghiệp tại Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV LOGISTICS XUÂN CƯƠNG

Mã số thuế: 4900871800 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Hoàng
Địa chỉ: Bến xe cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, khu Kéo Kham, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV XẾP DỠ ĐƯỜNG SẮT XUÂN CƯƠNG

Mã số thuế: 4900871399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Bến xe cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, khu Kéo Kham, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY LIÊN DOANH HÀNG MIỄN THUẾ LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900150710 - Đại diện pháp luật: Channing Everett Dirckze
Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm thương mại, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 4900225885 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Ban
Địa chỉ: Thôn pò nhùng - Bảo Lâm, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO LÂM

Mã số thuế: 4900272370 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Còn kéo, xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS BẢO LÂM

Mã số thuế: 4900414057 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Còn Kéo, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

ĐỖ THỊ XINH

Mã số thuế: 4900425725 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pác Táng, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẢO LÂM

Mã số thuế: 4900427634 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Còn Kéo, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO LÂM

Mã số thuế: 4900427627 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Còn Kéo, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS CAO LÂU

Mã số thuế: 4900445859 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Đon, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOA THÊM

Mã số thuế: 4900831131 - Đại diện pháp luật: Trịnh Kim Hoa
Địa chỉ: Bãi xe Xuân Cương, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO LÂM CAO LỘC

Mã số thuế: 4900838049 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Dong
Địa chỉ: Thôn Khòn Háng, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỄN THUẾ HỮU NGHỊ QUỐC TẾ LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900838592 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sơn
Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm thương mại - Miễn thuế, Cửa khẩu quốc tế, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG XANH HÒA PHÁT

Mã số thuế: 4900860069 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thống
Địa chỉ: thôn Còn Kéo, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon