Doanh nghiệp tại Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG ANH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900300451 - Đại diện pháp luật: Ngô Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Cồn Quyền, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS XÃ THẠCH ĐẠN

Mã số thuế: 4900443442 - Đại diện pháp luật: Lâm Thúy Nga
Địa chỉ: Bản áng, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THẠCH ĐẠN

Mã số thuế: 4900443435 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản áng, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THẠCH ĐẠN

Mã số thuế: 4900443410 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản áng, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

UBND XÃ THẠCH ĐẠN

Mã số thuế: 4900474169 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Lệnh, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TÁM PHONG

Mã số thuế: 4900806329 - Đại diện pháp luật: Vy Thị Tám
Địa chỉ: Thôn Bản Đẩy, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THẠCH SƠN

Mã số thuế: 4900826276 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Doanh
Địa chỉ: Thôn Bản Cưởm, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH PHÁT HUY

Mã số thuế: 4900864521 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Huy
Địa chỉ: Thôn Bản Đẩy, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon