Doanh nghiệp tại Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUẤT LỄ

Mã số thuế: 4900269970 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Xuất Lễ, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC BA SƠN

Mã số thuế: 4900447246 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Khuyên, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON BA SƠN

Mã số thuế: 4900447165 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Khuyên, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUẤT LỄ

Mã số thuế: 4900448338 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Ngoã, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XUẤT LỄ

Mã số thuế: 4900450721 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Lễ, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ XUẤT LỄ

Mã số thuế: 4900450739 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Lề, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH VI VĂN SẤN

Mã số thuế: 4900813132 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Sấn
Địa chỉ: Thôn Ba Sơn, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BA SƠN

Mã số thuế: 4900840577 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Kiều
Địa chỉ: Thôn Bản Ranh, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XUẤT LỄ

Mã số thuế: 4900864289 - Đại diện pháp luật: Vy Thị Bẩy
Địa chỉ: Thôn Bản Ranh, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 4900864433 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn Tẩu Lìn, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon