Doanh nghiệp tại Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH SEWON TECH

Mã số thuế: 4900868420 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dược
Địa chỉ: Số 141, Đường Đại Huề, Khu hòa Bình, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

DNTN MỘC HƯƠNG CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900867314 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thôn Hợp Nhất, Xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

LƯU QUANG HẢO.

Mã số thuế: 4900104986 - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Hảo
Địa chỉ: khu Hòa Bình I, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 4900142854 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Bẩy
Địa chỉ: khu thống nhất, thị trấn Đồng mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM THỊ THANH

Mã số thuế: 4900154049 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Số 46, Khu Chính, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

DNTN TRẦN - HOÀNG

Mã số thuế: 4900223052 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hoà
Địa chỉ: Số 38 Khu chính, Thị trấn đồng mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900223535 - Đại diện pháp luật: Cáp Trọng Thiện
Địa chỉ: Khu Thốngnhất 1- TT Đồng mỏ, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

LÊ THỊ ĐIỀN

Mã số thuế: 4900228678 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Điền
Địa chỉ: Số nhà 65 khu Hoà bình, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900234463 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu Hoà Bình, Thị trấn Đồng mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUÝ TUẤN

Mã số thuế: 4900268744 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Khu Hoà Bình I, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐỒNG MỎ

Mã số thuế: 4900269723 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Chính, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 4900269748 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4900269762 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Chính, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900269755 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

THI HÀNH ÁN HUYỆN CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900269794 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỒNG MỎ

Mã số thuế: 4900269882 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Hoà Bình, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

BQL DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG H. CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900270140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Thống Nhất I, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN ĐỒNG MỎ

Mã số thuế: 4900271264 - Đại diện pháp luật: Long Thị Vinh
Địa chỉ: Khu Hoà Bình I, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900271257 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Châu
Địa chỉ: Khu Hoà Bình I, TT Đồng Mỏ, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

NGUYỄN Ê MÔ Y PHƯƠNG

Mã số thuế: 4900281086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ê Mô Y Phương
Địa chỉ: Khu Hoà bình 1, TT Đồng mỏ, Chi lăng, Lạng sơn, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Xem thêm
Administratoricon