Doanh nghiệp tại Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900275910 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Quán Bầu, xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

HTX DỊCH VỤ & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900279175 - Đại diện pháp luật: Phan Tiến Dũng
Giấy phép số: 1407I00025
Địa chỉ: Thôn Đồng ngầu, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ACL PROTRADE

Mã số thuế: 4900876615 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn xóm mới, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO HOA SƠN

Mã số thuế: 4900875851 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Đại
Địa chỉ: Thôn Quán Thanh, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY DỰNG QUÁN THANH

Mã số thuế: 4900250426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Lịch
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Quán Thanh, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900271225 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Suốt
Địa chỉ: Thôn Ga, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ PHƯỢNG HOÀNG

Mã số thuế: 4900800207 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Đại
Địa chỉ: Thôn Quán Thanh, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC LỢI

Mã số thuế: 4900827463 - Đại diện pháp luật: Phương Thùy Vân
Địa chỉ: Thôn Đồng Đĩnh, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG BÀNH

Mã số thuế: 4900225282 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Cây Hồng, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900270020 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Chi Lăng - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900276262 - Đại diện pháp luật: Trịnh Sơn Cường
Địa chỉ: Thị trấn Chi Lăng, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC I THỊ TRẤN CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900360443 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Minh Hoà, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 THỊ TRẤN CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900423855 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Mai, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG THPT ĐỒNG BÀNH

Mã số thuế: 4900692456 - Đại diện pháp luật: Vi Quang Trung
Địa chỉ: Thôn Pha Lác, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900701245 - Đại diện pháp luật: Lô Thời Nhuận
Địa chỉ: Thôn Minh Hòa, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH LUẬT Á ĐÔNG

Mã số thuế: 4900779185 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Bính
Địa chỉ: Xóm Lân Bông, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN TÂM BLANCA

Mã số thuế: 4900812146 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hữu
Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRÌNH ANH

Mã số thuế: 4900834453 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Trình
Địa chỉ: Phố Sặt, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG MIÊN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900840288 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thế (Hoàng Minh Thế)
Địa chỉ: Thôn Lân Bông, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900865878 - Đại diện pháp luật: Lưu Ðức Phong
Địa chỉ: Thôn Lân Bông, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon