Doanh nghiệp tại Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂM ANH LS

Mã số thuế: 4900870934 - Đại diện pháp luật: NGUYÊN THỊ NGỌC ÁNH
Địa chỉ: Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NHÂN LÝ

Mã số thuế: 4900270239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lạng Giai, xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ NHÂN LÝ

Mã số thuế: 4900270630 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kiển
Địa chỉ: Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN LÝ

Mã số thuế: 4900275935 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nhân Lý - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NÔNG LÂM SẢN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900639036 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Giang
Địa chỉ: Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NHÂN LÝ

Mã số thuế: 4900686491 - Đại diện pháp luật: Vy Thị Mỵ
Địa chỉ: Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH KHOÁNG SẢN BÌNH AN

Mã số thuế: 4900786087 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quyền
Địa chỉ: Thôn Làng Chiễng, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH HAB TÂN HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2300937196 - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Hùng
Địa chỉ: Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900806689 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tấn
Địa chỉ: Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VPT

Mã số thuế: 4900821084 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Lạng Giai, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỜI ĐẠI

Mã số thuế: 4900824575 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quyền
Địa chỉ: Thôn Làng Chiễng, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon