Doanh nghiệp tại Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

UBND XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900265239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900346537 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900346738 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900346801 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIẾU THỦY

Mã số thuế: 4900763611 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Hiếu
Địa chỉ: Thôn Bản Hả, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900856545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Nà Phai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THẮNG

Mã số thuế: 4900346632 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Thắng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỒNG THẮNG

Mã số thuế: 4900822909 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Xuân Chung
Địa chỉ: thôn Nà Xoong, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

UBND XÃ LÂM CA

Mã số thuế: 4900265246 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pắc Vằn, Xã lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC II XÃ LÂM CA

Mã số thuế: 4900346745 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Khe Băm, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LÂM CA

Mã số thuế: 4900348742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lâm Ca - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ LÂM CA

Mã số thuế: 4900353693 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lâm Ca - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ MINH HOÀNG LÂM CA

Mã số thuế: 4900807675 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phú
Địa chỉ: Thôn Bình Ca, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON II XÃ LÂM CA

Mã số thuế: 4900846730 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vỵ
Địa chỉ: thôn Khe Dăm, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON I XÃ LÂM CA

Mã số thuế: 4900846748 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nhàn
Địa chỉ: Bình Ca, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HÂN HIỀN

Mã số thuế: 4900850984 - Đại diện pháp luật: Tạ Xuân Hân
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI BẮC HÀ

Mã số thuế: 4900864377 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Thành
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI RUTECH

Mã số thuế: 4900866102 - Đại diện pháp luật: Phan Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

UBND XÃ CHÂU SƠN

Mã số thuế: 4900265221 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Châu Sơn - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

Mã số thuế: 4900346463 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Châu Sơn - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Xem thêm
Administratoricon