Doanh nghiệp tại Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH 68

Mã số thuế: 4900887695 - Đại diện pháp luật: Đặng Thùy Linh
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 88 PHÚC LONG

Mã số thuế: 4900885539 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Phúc
Địa chỉ: Thôn Bản Hả, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG THÁI TÙNG

Mã số thuế: 4900883588 - Đại diện pháp luật: Nông Thái Tùng
Địa chỉ: Thôn Nà Nát, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỨC THỤ

Mã số thuế: 4900881703 - Đại diện pháp luật: HOÀNG VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: Thôn Khe Dăm, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TUYÊN VINH

Mã số thuế: 4900739834 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn nông trường Thái Bình, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THÁI BÌNH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900121050 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Nghiên
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn nông trường Thái Bình, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN GIA MINH

Mã số thuế: 4900873967 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Hòa An, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TÀI LỘC NASA

Mã số thuế: 4900877087 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Bản Háng, Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM EVA

Mã số thuế: 4900875234 - Đại diện pháp luật: Mai Kim Dung
Địa chỉ: Số 75 Khu 7, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

UBND XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900265239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900346537 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900346738 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900346801 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIẾU THỦY

Mã số thuế: 4900763611 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Hiếu
Địa chỉ: Thôn Bản Hả, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900856545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Nà Phai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THẮNG

Mã số thuế: 4900346632 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Thắng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỒNG THẮNG

Mã số thuế: 4900822909 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Xuân Chung
Địa chỉ: thôn Nà Xoong, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

UBND XÃ LÂM CA

Mã số thuế: 4900265246 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pắc Vằn, Xã lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC II XÃ LÂM CA

Mã số thuế: 4900346745 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Khe Băm, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LÂM CA

Mã số thuế: 4900348742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lâm Ca - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon