Doanh nghiệp tại Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 88 PHÚC LONG

Mã số thuế: 4900885539 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Phúc
Địa chỉ: Thôn Bản Hả, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

UBND XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900265239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900346537 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900346738 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900346801 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIẾU THỦY

Mã số thuế: 4900763611 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Hiếu
Địa chỉ: Thôn Bản Hả, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900856545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Nà Phai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon