Doanh nghiệp tại Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XI MĂNG TÂY ĐÔ LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900887198 - Đại diện pháp luật: Mai Công Toàn
Địa chỉ: Số 20 đường 19/8, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LỘC HỮU LŨNG

Mã số thuế: 4900886589 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lộc
Địa chỉ: Số 39, Đường Xương Giang, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TBYT NAM VIỆT

Mã số thuế: 4900886412 - Đại diện pháp luật: Lê Việt Hùng
Địa chỉ: Số 26, Kim Đồng, Khu Tân Mĩ I, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẮC CA ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 4900885514 - Đại diện pháp luật: HOÀNG KIM DUNG
Địa chỉ: Số 106, đường 19/8, khu An Thịnh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HẠT GIỐNG THẦN KỲ

Mã số thuế: 4900885190 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thu Vân
Địa chỉ: Khu Tân Mỹ I, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV HÀ TÙNG HỮU LŨNG

Mã số thuế: 4900883891 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Khu Tân Mỹ 1, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH AN PHAT HỮU LŨNG

Mã số thuế: 4900883570 - Đại diện pháp luật: Nông Chí Ninh
Địa chỉ: Số 178B, Bắc Sơn, Khu Cầu 10, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TOÀN LỘC

Mã số thuế: 4900883468 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Toàn
Địa chỉ: Số 82, đường Chi Lăng, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY HOÁ CHẤT VĨNH THỊNH

Mã số thuế: 4900125023 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Thìn
Giấy phép số: 109471-
Địa chỉ: Tân mỹ 2, Thị trấn Hữu lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẠNH HÀ

Mã số thuế: 4900874375 - Đại diện pháp luật: Ngyễn Mạnh Hà
Địa chỉ: Số 10, đường Chi Lăng, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TECHFARM

Mã số thuế: 4900874544 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bắc Danh
Địa chỉ: Số 5, Ngõ 80, Đường Ba Đình, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ RỒNG VIỆT - HỮU LŨNG

Mã số thuế: 4900877432 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ: Số 240, đường Chi Lăng, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO TUẤN HIỆP

Mã số thuế: 4900876573 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiệp
Địa chỉ: Số 54, Đường Xương Giang, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH BẢO LÂM 686

Mã số thuế: 4900868766 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Anh
Địa chỉ: Số 391, khu Tân Mỹ 2, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 2400120030 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: Số nhà 58, đường Xương Giang, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4900154271 - Đại diện pháp luật: Mè Văn Hùng
Địa chỉ: Đường Hoàng Đình Kinh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

ĐỘI DUY TU BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ HỮU LŨNG LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900213047 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH ĐỨC HỮU LŨNG

Mã số thuế: 4900223750 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Đức
Địa chỉ: Số 49, đường 19/8, khu An Thịnh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HUYỀN

Mã số thuế: 4900225451 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Huyền
Địa chỉ: Khu Tân Hòa, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

DNTN XÂY DỰNG LÂM TÙNG

Mã số thuế: 4900227603 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Côi
Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon