Doanh nghiệp tại Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG SẢN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 4900883732 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vui
Địa chỉ: Thôn Làng Quặng, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ THÀNH CPT

Mã số thuế: 4900873759 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Tám
Địa chỉ: Thôn Địa Phận, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THỊNH PHÁT LS

Mã số thuế: 4900872498 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ca
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH HẢI CUNG

Mã số thuế: 4900230821 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cung
Địa chỉ: Thôn Địa Phận, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

UBND XÃ ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 4900291327 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 4900380496 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng Tiên, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC LINH

Mã số thuế: 4900623406 - Đại diện pháp luật: Quản Trọng Khuê
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỒNG PHÚ

Mã số thuế: 4900653111 - Đại diện pháp luật: Đậu Văn Duyên
Địa chỉ: Khu Quan Mèo, xóm Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 4900681077 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 4900736093 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Làng Gia, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM LOẠI MÀU JOYAL

Mã số thuế: 4900777452 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH - CPT

Mã số thuế: 4900780871 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắng
Địa chỉ: Thôn Địa Phận, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 4900807308 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Ngọc
Địa chỉ: Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH VÔI CÔNG NGHIỆP LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900809954 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hùng
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG THƯỞNG

Mã số thuế: 4900831364 - Đại diện pháp luật: Quản Trọng Lĩnh
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH KHOÁNG SẢN T&C

Mã số thuế: 0108503577 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ QUÝ LS

Mã số thuế: 4900848449 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Việt
Địa chỉ: Thôn Địa Phận, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI LINH LS

Mã số thuế: 4900848960 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Linh
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN LÂM SẢN THẮNG HƯỜNG JING DONG

Mã số thuế: 4900855693 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Thắng
Địa chỉ: Thôn Địa Phận, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon