Doanh nghiệp tại Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THANG MÁY TÂN THỊNH PHÁT 86

Mã số thuế: 4900876767 - Đại diện pháp luật: Nông Tư Thiệp
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH QUỲNH AN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900870719 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Tân Na, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NHẬT TIẾN

Mã số thuế: 4900269120 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ NHẬT TIẾN

Mã số thuế: 4900269219 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Tiến, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG PTCS XÃ MINH TIẾN

Mã số thuế: 4900269265 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nhị Liên, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

UBND XÃ NHẬT TIẾN

Mã số thuế: 4900291197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hưng
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ MINH TIẾN

Mã số thuế: 4900299975 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhị Liên, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHẬT TIẾN

Mã số thuế: 4900401379 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nhật Tiến, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MINH TIẾN

Mã số thuế: 4900624248 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Minh Tiến, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VLXD THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4900809834 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh
Địa chỉ: Số 01, thôn Tân Minh, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐAN LÀNH

Mã số thuế: 4900812756 - Đại diện pháp luật: Dương Công Đan
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SƠN THỦY TẠI LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900837091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Tân Tạo, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ XÃ NHẬT TIẾN

Mã số thuế: 4900855799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Báo
Địa chỉ: Nhà Văn Hóa Thôn Tự Nhiên, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon