Doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN KHÁNH AN

Mã số thuế: 4900880925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Lay, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH BẮC LẠNG 568

Mã số thuế: 4900867000 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị San
Địa chỉ: Thôn Lay, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV QUYỂN QUYÊN

Mã số thuế: 4900126348 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyển
Địa chỉ: Thôn Lay I, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH SƠN

Mã số thuế: 4900290877 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tới
Địa chỉ: Thôn Niêng, xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ THANH SƠN

Mã số thuế: 4900290891 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Niêng, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

UBND XÃ THANH SƠN

Mã số thuế: 4900291334 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Liêng, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC MỎ HUYỀN SƠN

Mã số thuế: 4900597925 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hòa
Địa chỉ: Thôn Lay I, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH SƠN

Mã số thuế: 4900813774 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Thôn Niêng, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon