Doanh nghiệp tại Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦN NON XÃ ĐỒNG BỤC

Mã số thuế: 4900357539 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pò Vén, xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 4900531949 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuệ
Địa chỉ: Thôn Lăng Xè, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ CÁT

Mã số thuế: 4900609264 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Pò Lạn, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT CƠ KHÍ THU GIANG

Mã số thuế: 4900638667 - Đại diện pháp luật: Thạch Công Giang
Địa chỉ: Phiêng Quăn, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NGHĨA LÂM

Mã số thuế: 4900641003 - Đại diện pháp luật: Lành Văn Thương
Địa chỉ: Thôn Phiêng Quăn, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BỤC

Mã số thuế: 4900783537 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV KIÊM THỤ

Mã số thuế: 4900818701 - Đại diện pháp luật: Lộc Kim Thụ (Lộc Văn Hôn)
Địa chỉ: Thôn Khòn Miện, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP VIGIA

Mã số thuế: 4900850247 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Đức
Địa chỉ: Khu cầu 20, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 4900866790 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Sữa
Địa chỉ: thôn Phiêng Quăn, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon