Doanh nghiệp tại Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

CTY TNHH DU LỊCH YẾN YẾN

Mã số thuế: 4900251966 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tạ
Giấy phép số: 1402000210
Địa chỉ: Khu du lịch Mẫu Sơn, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 4900225596 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Sinh
Địa chỉ: Khu du lịch Mẫu Sơn, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ MẪU SƠN

Mã số thuế: 4900357070 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Khuổi Tẳng, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH MẪU SƠN

Mã số thuế: 4900772302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: KM14+500, Khu du lịch Mẫu Sơn, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH - DỊCH VỤ BẢO SƠN

Mã số thuế: 4900788616 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Mùi
Địa chỉ: Nhà nghỉ 9 gian, Khu du lịch Mẫu Sơn, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NÚI TUYẾT MẪU SƠN

Mã số thuế: 4900800165 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Phương
Địa chỉ: Khu Du lịch Mẫu Sơn, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU MẪU SƠN

Mã số thuế: 4900810124 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Tăng
Địa chỉ: Thôn Bó Pằm, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NÔNG TRANG SINH THÁI MẪU SƠN

Mã số thuế: 4900861143 - Đại diện pháp luật: Hoàng Phúc Thắng
Địa chỉ: Thôn Bó Pằm, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon