Doanh nghiệp tại Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900870684 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại
Địa chỉ: Thôn Cắp Kẻ, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC DỤ

Mã số thuế: 4900219105 - Đại diện pháp luật: Bế Ngọc Dụ
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

HOÀNG THỊ HUYÊN

Mã số thuế: 4900227547 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huyên
Địa chỉ: Số 76 - Đường 10/10 khu II, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

DNTN VẬN TẢI DU LỊCH VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 4900260921 - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Việt
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THẤT KHÊ

Mã số thuế: 4900263827 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CÔNG AN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON 10 - 10

Mã số thuế: 4900265165 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Bích
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265197 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265454 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265447 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265479 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Luyến
Địa chỉ: Khu II - thị trấn Thất Khê, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

THI HÀNH ÁN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265461 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

PHÒNG Y TẾ

Mã số thuế: 4900269628 - Đại diện pháp luật: Nông Văn An
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

DNTN CHÂU HẬU

Mã số thuế: 4900282636 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hậu
Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Thất Khê, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HANH THẢO

Mã số thuế: 4900287095 - Đại diện pháp luật: Dương Đức Hanh
Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

NGUYỄN TRỌNG HUYẾN

Mã số thuế: 4900293980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Huyuến
Địa chỉ: Khu 1 Thị trấn Thất khê, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900349545 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900356380 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900372840 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Thất khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Xem thêm
Administratoricon