Doanh nghiệp tại Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 4900264725 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Duyên
Địa chỉ: Xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 4900265334 - Đại diện pháp luật: Mã Danh Báo
Địa chỉ: Xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 4900365233 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 4900365226 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HOÀ

Mã số thuế: 4900366815 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV MÃ VIỆN

Mã số thuế: 4900723619 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Viện
Địa chỉ: Thôn Bản Sái, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRẠM THU PHÍ NÀ NƯA

Mã số thuế: 4900779259 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Nưa, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI KHẢM KHAU NÀ NƯA

Mã số thuế: 4900809697 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Nam
Địa chỉ: Thôn Phia Sliếc, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 4900812643 - Đại diện pháp luật: Ngọc Mạnh Tiến
Địa chỉ: Thâm Ho, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LONG THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 4900815588 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC KHÁNH TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900836161 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Viện
Địa chỉ: Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon