Doanh nghiệp tại Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HOA HỒI VIỆT

Mã số thuế: 4900873861 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Công
Địa chỉ: Số nhà 48 Phố Đức Tâm II, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN BẢN QUYỀN

Mã số thuế: 4900108123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Lan
Địa chỉ: Phố Tân Minh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN MINH

Mã số thuế: 4900231663 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh
Địa chỉ: Phố Tân Minh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRẠM QUẢN LÝ CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Mã số thuế: 4900237143 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Thắng
Địa chỉ: Phố Đức thịnh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900264161 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Nga
Địa chỉ: Phố Đức Hinh I, THị trấn Văn Quan, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900264316 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900264450 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900264475 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Thông
Địa chỉ: Phố Tân Xuân - thị trấn Văn Quan, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900265493 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900265510 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900265535 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Tân An, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SƠN

Mã số thuế: 4900277876 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Nhất
Địa chỉ: Phố Tân Long, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 4900279986 - Đại diện pháp luật: Hoàng Liên Sơn
Địa chỉ: Phố Tân An, TTVQ, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH HIẾU THẢO

Mã số thuế: 4900295586 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Thống
Địa chỉ: Phố Tân Thanh II, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900398782 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Tân An, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900416657 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Văn Quan - Huyện Văn Quan - Lạng Sơn, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900439661 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Đức Hinh I, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Mã số thuế: 4900487295 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Đức Tâm II, Thị Trấn Văn Quan, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

HỘI ĐÔNG Y

Mã số thuế: 4900487305 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Đức Tâm II ,Thị Trấn Văn Quan, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900596287 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hương Liễu
Địa chỉ: Phố Tân An, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Xem thêm
Administratoricon