Doanh nghiệp tại Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHƯƠNG NHI

Mã số thuế: 4900887261 - Đại diện pháp luật: Mông Thu Trang
Địa chỉ: Số 382a, phố Đức Hinh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BẮC- TRUNG- NAM

Mã số thuế: 4900883852 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quảng
Địa chỉ: Số 264, Phố Đức Hinh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH, XÃ HỘI - DÂN TỘC HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900402446 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900261308 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Đức Tâm, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH BMC VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900875160 - Đại diện pháp luật: Ngàn Thị Yến
Địa chỉ: Số nhà 265, phố Đức Hinh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV HUỆ HUYỀN LS

Mã số thuế: 4900874914 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Huệ
Địa chỉ: Số 395a, phố Đức Hinh, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HOA HỒI VIỆT

Mã số thuế: 4900873861 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Công
Địa chỉ: Số nhà 48 Phố Đức Tâm II, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN BẢN QUYỀN

Mã số thuế: 4900108123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Lan
Địa chỉ: Phố Tân Minh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN MINH

Mã số thuế: 4900231663 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh
Địa chỉ: Phố Tân Minh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRẠM QUẢN LÝ CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Mã số thuế: 4900237143 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Thắng
Địa chỉ: Phố Đức thịnh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900264161 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Nga
Địa chỉ: Phố Đức Hinh I, THị trấn Văn Quan, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900264316 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900264450 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900264475 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Thông
Địa chỉ: Phố Tân Xuân - thị trấn Văn Quan, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900265493 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900265510 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900265535 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Tân An, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SƠN

Mã số thuế: 4900277876 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Nhất
Địa chỉ: Phố Tân Long, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 4900279986 - Đại diện pháp luật: Hoàng Liên Sơn
Địa chỉ: Phố Tân An, TTVQ, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH HIẾU THẢO

Mã số thuế: 4900295586 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Thống
Địa chỉ: Phố Tân Thanh II, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon