Doanh nghiệp tại Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ TÚ XUYÊN

Mã số thuế: 4900263785 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Hang Nà, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TÚ XUYÊN

Mã số thuế: 4900264242 - Đại diện pháp luật: Triệu Như Ý
Địa chỉ: Thôn Hang Nà, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ LỐC, XÃ TÚ XUYÊN, HUYỆN VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900416569 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Đông, Xã Tú Xuyên, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÚ XUYÊN

Mã số thuế: 4900771813 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hang Nà, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRIỆU GIA LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900789673 - Đại diện pháp luật: Triệu Quốc Tương
Địa chỉ: Thôn Khòn Cọong, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN SẠCH VĂN QUAN

Mã số thuế: 4900854650 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Sáng
Địa chỉ: Thôn Lũng Cải, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN

Mã số thuế: 4900856418 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn Hang Nà, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 4900856915 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Ngọt
Địa chỉ: Thôn Lũng Cải, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon