Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

BAN QUẢN LÝ CHỢ VĂN HÓA HUYỆN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300140159 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ văn hóa Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN H BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300140173 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG ĐỊA CHÍNH BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300142621 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Lào Cai, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ XI-MA CAI

Mã số thuế: 5300142678 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trụ sở UBxã Si- ma- Cai, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300144361 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nâm Sắt 1, TT Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

THANH TRA HUYỆN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300145252 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TDP Nậm Sắt 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH ANH NGUYÊN

Mã số thuế: 5300145291 - Đại diện pháp luật: Vũ Kim Hải
Địa chỉ: Số nhà 011, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300148197 - Đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Anh
Địa chỉ: Nhà ông Anh, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH CAO HÀ

Mã số thuế: 5300199177 - Đại diện pháp luật: Long Vĩnh Bằng
Địa chỉ: Nhà ông Long Vĩnh Bằng, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 5300200591 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Ngã 5 - Thị Trấn Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 5300200601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Hải
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Trường Thành, ngã 5, tổ Lương Thực, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH 1-5

Mã số thuế: 5300200908 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Ngữ
Địa chỉ: Nhà ông Cao Văn Ngữ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MINH QUANG

Mã số thuế: 5300200915 - Đại diện pháp luật: Phùng Minh Vinh
Địa chỉ: SN 327, đường 20/9, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH THUẬT THU

Mã số thuế: 5300205896 - Đại diện pháp luật: Bùi Viết Thuật
Địa chỉ: Nhà riêng ông Bùi Viết Thuật, khu ngã 5, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG

Mã số thuế: 5300211378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Ngã 5 - Thị trấn Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH KHÁNH DƯ

Mã số thuế: 5300211392 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Dự
Địa chỉ: Số nhà 033, đường Ngọc Uyển, thôn Bắc Hà 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH THANH LONG

Mã số thuế: 5300213784 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Lai
Địa chỉ: Nhà ông Lai, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG PHÚ

Mã số thuế: 5300241622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Công Phú, Thôn Nậm Sắt 2, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THANH NHƯ

Mã số thuế: 5300250200 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Bắc Hà 6 (ngã năm), Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HUYỆN UỶ BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300310509 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Lào Cai, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Xem thêm
Administratoricon