Doanh nghiệp tại Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC CAO NGUYÊN TRẮNG

Mã số thuế: 5300804480 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Biển
Địa chỉ: Số 152 đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG LONG THÀNH

Mã số thuế: 5300802187 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Quỳnh
Địa chỉ: Số nhà 008, Đường Na Hối, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HẢI NAM

Mã số thuế: 5300244158 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tới
Giấy phép số: 1207F00016
Địa chỉ: Thôn bắc hà 3,thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300320708 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nậm Sắt, TT.Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 5300235509 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Báu
Giấy phép số: 1207F00015
Địa chỉ: Thôn bắc hà 2,thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

DNTN XÂY DỰNG TRẦN LỘC T&G

Mã số thuế: 5300791859 - Đại diện pháp luật: NGUỸEN TRỌNG CẦN
Địa chỉ: Số nhà 026, đường Phố Cũ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 5300792235 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quyết
Địa chỉ: Số nhà 110, đường 20-9, tổ dân phố Na Quang 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUANG LONG

Mã số thuế: 5300793461 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hằng
Địa chỉ: Số nhà 400, đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

BAN QUẢN LÝ CHỢ VĂN HÓA HUYỆN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300140159 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ văn hóa Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN H BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300140173 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

PHÒNG ĐỊA CHÍNH BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300142621 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Lào Cai, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

UBND XÃ XI-MA CAI

Mã số thuế: 5300142678 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trụ sở UBxã Si- ma- Cai, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300144361 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nâm Sắt 1, TT Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

THANH TRA HUYỆN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300145252 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TDP Nậm Sắt 3, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH ANH NGUYÊN

Mã số thuế: 5300145291 - Đại diện pháp luật: Vũ Kim Hải
Địa chỉ: Số nhà 011, đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300148197 - Đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Anh
Địa chỉ: Nhà ông Anh, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH CAO HÀ

Mã số thuế: 5300199177 - Đại diện pháp luật: Long Vĩnh Bằng
Địa chỉ: Nhà ông Long Vĩnh Bằng, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 5300200591 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Ngã 5 - Thị Trấn Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 5300200601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Hải
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Trường Thành, ngã 5, tổ Lương Thực, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH 1-5

Mã số thuế: 5300200908 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Ngữ
Địa chỉ: Nhà ông Cao Văn Ngữ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon