Doanh nghiệp tại Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV TINH DẦU QUẾ BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300806505 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bản
Địa chỉ: Thôn Khởi Bung, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV 268 LÀO CAI

Mã số thuế: 5300798519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phi
Địa chỉ: Thôn Khởi Bung, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV THUẬN NGÂN

Mã số thuế: 5300796617 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Thuận
Địa chỉ: Thôn Bảo Tân 2, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY THÀNH

Mã số thuế: 5300330583 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Hiệp
Địa chỉ: Thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ XUÂN QUỲNH

Mã số thuế: 5300242337 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quân
Giấy phép số: 1207F00017
Địa chỉ: Thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 5300332051 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Giấy phép số: 1207F00023
Địa chỉ: Thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5300250176 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Giấy phép số: 1204000171
Địa chỉ: Thôn Khởi Bung, xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CAO SƠN

Mã số thuế: 5300233501 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Quang
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Trọng Quang, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH KIÊN

Mã số thuế: 5300359007 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Kiên
Địa chỉ: Nhà ông Kiên, thôn Nậm Giàng, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 5300358846 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Lệ
Địa chỉ: Thôn Bảo Tân, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG TH BẢO NHAI A

Mã số thuế: 5300591338 - Đại diện pháp luật: Mông Thu Khánh
Địa chỉ: Nậm khắp Ngoài, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 5300631862 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Toàn
Địa chỉ: Thôn Bảo Tân 2, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5300635183 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Nhà bà Ngọc thôn Khởi Bung, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ 2 BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300636758 - Đại diện pháp luật: Vũ Thu Hường
Địa chỉ: thôn Bảo Tân 1, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 189

Mã số thuế: 5300637007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bản
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Bản, thôn Khởi Bung, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP BẢO LÂM

Mã số thuế: 5300734191 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Tuấn
Địa chỉ: Nhà ông Mai Văn Tuấn - Bản Mẹt trong, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MAI THỊ

Mã số thuế: 5300749631 - Đại diện pháp luật: Mai Quang Hậu
Địa chỉ: Nhà ông Mai Quang Hậu, thôn Bảo Tân 1, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ DUY PHONG

Mã số thuế: 5300753317 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Huyền
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Cường - thôn Bảo Tân 2, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON BẢO NHAI

Mã số thuế: 5300755709 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Tuyến
Địa chỉ: Nậm Khắp Ngoài, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẢO NHAI

Mã số thuế: 5300755716 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhạn
Địa chỉ: Bảo Tân 1, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon