Doanh nghiệp tại Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TÀ CHẢI

Mã số thuế: 5300316878 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tà Chải - Huyện Bắc Hà - Lào Cai, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300317127 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tà Chải - Huyện Bắc Hà - Lào Cai, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÀ CHẢI

Mã số thuế: 5300329122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tà Chải - Huyện Bắc Hà - Lào Cai, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH PHONG LÀO CAI

Mã số thuế: 5300462653 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Lan Anh
Địa chỉ: Nhà bà Lan Anh, thôn Na Hô, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAI NGỌC LÀO CAI

Mã số thuế: 5300526970 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hà
Địa chỉ: Nhà ông Hà, Thôn Na Hô, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DŨNG CƯỜNG

Mã số thuế: 5300630682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tùng
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Xuân Tùng, thôn Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRUNG TÂM DẬY NGHỀ HUYỆN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5300635169 - Đại diện pháp luật: Trần Sĩ Hiển
Địa chỉ: Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV BỘ NHUNG

Mã số thuế: 5300728409 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Nhung
Địa chỉ: Nhà ông Bộ thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM MINH

Mã số thuế: 5300734177 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Thương
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Nhuận, thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚC

Mã số thuế: 5300739898 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thư
Địa chỉ: Nhà ông Thư Thôn Tả Hồ, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢO - ĐỊNH

Mã số thuế: 5300744256 - Đại diện pháp luật: Vàng Thị Giàng
Địa chỉ: Thôn Na Kim, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀI LÂM

Mã số thuế: 5300748349 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Linh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Linh, Thôn Na Hô, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TẢ CHẢI

Mã số thuế: 5300755850 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Châm
Địa chỉ: Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ANH PHONG

Mã số thuế: 5300770418 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Phong
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Thanh Phong, Thôn Na Lo, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

BAN QUẢN LÝ QUỸ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG XÃ TÀ CHẢI

Mã số thuế: 5300773874 - Đại diện pháp luật: Vàng Đình Vi
Địa chỉ: Thôn Na Kim, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH PHONG

Mã số thuế: 5300779611 - Đại diện pháp luật: Bàn Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Na Pắc Ngam, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 99

Mã số thuế: 5300779795 - Đại diện pháp luật: Tráng Thín Vần
Địa chỉ: Thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon