Doanh nghiệp tại Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI HẢI

Mã số thuế: 5300805935 - Đại diện pháp luật: Đoàn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Thái Niên, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 3 XÃ THÁI NIÊN

Mã số thuế: 5300567952 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hòa
Địa chỉ: Đo ngoài, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THÁI NIÊN SỐ 1

Mã số thuế: 5300655775 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Lạng, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI XÃ THÁI NIÊN

Mã số thuế: 5300670283 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Bích Hiền
Địa chỉ: Thôn Đo Ngoài, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÙNG HẰNG

Mã số thuế: 5300686413 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Nhà bà Hằng, thôn Đo Ngoài, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DUY THỨC

Mã số thuế: 5300700957 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Ý
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Duy ý, Thôn Hải Niên, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ BƯỞI MÚC XÃ THÁI NIÊN

Mã số thuế: 5300756974 - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Sửu
Địa chỉ: NHà VăN HOá THôN MúC, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ THÁI NIÊN

Mã số thuế: 5300763509 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tiến
Địa chỉ: Lạng, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

TIỂU HỌC SỐ 3 XÃ THÁI NIÊN

Mã số thuế: 5300763594 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Đo Ngoài, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RỪNG THÁI SƠN

Mã số thuế: 5300769405 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Thái
Địa chỉ: Nhà ông Đào Văn Thái, thôn Múc, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon