Doanh nghiệp tại Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH VÂN II

Mã số thuế: 5300226286 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thuỷ
Giấy phép số: 1202000440
Địa chỉ: Khu 6 A1,thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT HUYỆN BẢO YÊN- XA TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5300761477 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất thành Tổ DP 5B, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHỆ KVG

Mã số thuế: 5300795620 - Đại diện pháp luật: Kim Văn Giang
Địa chỉ: Số nhà 969, đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUÂN BẢO

Mã số thuế: 5300786520 - Đại diện pháp luật: Đoàn Khắc Hùng
Địa chỉ: Số nhà 098, đường Chu Văn An, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẢO YÊN

Mã số thuế: 5300111398 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Thông
Địa chỉ: Khu 6A, thị trấn Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUÂN HANH

Mã số thuế: 5300112049 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5300139668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy
Địa chỉ: Tổ 3C TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẢO YÊN

Mã số thuế: 5300139650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Phố Giàng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH HIỆP PHONG

Mã số thuế: 5300201330 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Phương
Địa chỉ: Số nhà 048 - Khu V, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG SÁNG

Mã số thuế: 5300206000 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Nhà riêng Nguyễn Văn Sáng, Khu 7, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Mã số thuế: 5300207734 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Luân
Địa chỉ: Khu 6B, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 5300213745 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiềng
Địa chỉ: Nhà ông Thiềng, khu 2, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BÍCH THỦY

Mã số thuế: 5300209989 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đăng
Địa chỉ: Tổ 4B, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 5300214869 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Trạm
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Trạm, Khu 6A, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH HOÀI NAM

Mã số thuế: 5300215157 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đông
Địa chỉ: Tổ 5C thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH CHÈ ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: 5300227498 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH HÀ GIANG

Mã số thuế: 5300227949 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Phương
Địa chỉ: Tổ 2b, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HUY HOÀNG

Mã số thuế: 5300240481 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Thắng, khu 7a, thị trấn Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH BẢO YÊN

Mã số thuế: 5300332492 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tươi
Địa chỉ: Khu 6B, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẢO YÊN

Mã số thuế: 5300332608 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5A, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon