Doanh nghiệp tại Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO YÊN

Mã số thuế: 5300806167 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Long
Địa chỉ: Bản Lâm Sản, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BẢO AN

Mã số thuế: 5300805251 - Đại diện pháp luật: Đỗ Khắc Cường
Địa chỉ: Bản Lâm Sản, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG KIÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 5300796092 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Thúy
Địa chỉ: Bản Lúc, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NGUYÊN KHÔI

Mã số thuế: 5300790534 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Hồng Thu, Đầu cầu chợ Bảo Hà, Bản Lâm Sản, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV CÂU LẠC BỘ HỘI NHẬP BẢO HÀ

Mã số thuế: 5300784530 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang
Địa chỉ: Bản Lâm Sản, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

UBND XÃ BẢO HÀ

Mã số thuế: 5300139410 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bảo Hà - Huyện Bảo Yên - Lào Cai, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

TRƯỜNG PTTH BẢO HÀ

Mã số thuế: 5300139890 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bảo Hà - Huyện Bảo Yên - Lào Cai, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ONG MIỀN NÚI THANH XUÂN.

Mã số thuế: 5300261308 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Xuân
Địa chỉ: Nhà riêng ông Phạm Thanh Xuân, thôn Lúc 1, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ: I BẢO HÀ

Mã số thuế: 5300496194 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Lâm Sản, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY CP DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG BẢO HÀ

Mã số thuế: 5300679744 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nam
Địa chỉ: Bản Lâm Sản, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP BẢO HÀ

Mã số thuế: 5300688675 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Bản Bùn 1, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MĂNG TÍM

Mã số thuế: 5300700509 - Đại diện pháp luật: Khổng Thị Mai
Địa chỉ: Nhà bà Khổng Thị Mai, Bản Bùn 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ HÒA HỢP NHẤT

Mã số thuế: 5300701164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Bản Liên Hà 6, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH ĐỀN BẢO HÀ

Mã số thuế: 5300719404 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ QUÝ

Mã số thuế: 5300735519 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trúc
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Trúc, Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TUẤN HUY

Mã số thuế: 5300744827 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Bảy
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Trung Dũng, Táp 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ BẢO HÀ

Mã số thuế: 5300770538 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Tràng
Địa chỉ: Bản Tắp 3 xã Bảo Hà, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH PHONG

Mã số thuế: 5300771972 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung
Địa chỉ: Bản Lúc, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NONG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BẢO YÊN

Mã số thuế: 5300775046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tăng
Địa chỉ: Bản Khoai 3, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

TRƯỜNG THCS SỐ 1 XÃ BẢO HÀ

Mã số thuế: 5300779393 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Bản Lâm Sản Xã Bảo Hà, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon