Doanh nghiệp tại Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

UBND XÃ LONG PHÚC

Mã số thuế: 5300139435 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Phúc - Huyện Bảo Yên - Lào Cai, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY CP MDF BẢO YÊN

Mã số thuế: 5300547297 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bính
Địa chỉ: Bản 4, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ QUANG NHẬT

Mã số thuế: 5300680450 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Xá
Địa chỉ: Bản 5, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY CP SẢN XUẤT TINH DẦU QUẾ BẢO YÊN

Mã số thuế: 5300714300 - Đại diện pháp luật: Lã Minh Huyền
Địa chỉ: Bản 4, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY CP LÂM YẾN 68

Mã số thuế: 5300726867 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: Nhà bà Lâm Yến, Bản 4, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN PHÚC LONG

Mã số thuế: 5300727035 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Luân
Địa chỉ: Nhà ông Dương Quý Sáng, Bản 5, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV LONG GIANG

Mã số thuế: 5300732518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vũ
Địa chỉ: Nhà ông Dương Quý Sáng, bản 5, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN SEAWOOD

Mã số thuế: 5300766965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hoàng Danh
Địa chỉ: Bản 4, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚ NÔNG

Mã số thuế: 5300768465 - Đại diện pháp luật: Mai Văn
Địa chỉ: Bản 4 xã Long Phúc, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon