Doanh nghiệp tại Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG KHÁNH PHÁT

Mã số thuế: 5300788743 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Khánh
Địa chỉ: 082 Đường Đông Thái, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN AN TOÀN HOÀNG LINH

Mã số thuế: 5300784675 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hậu
Địa chỉ: Số nhà 079 đường Đông Thái, tổ 2, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SẠCH THU HIỀN

Mã số thuế: 5300784594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Làng Kim, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

TRẠM THU Y HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300138209 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn bát xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Thị trấn bát xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300138199 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn bát xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Thị trấn bát xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRUNG TÂM Y TẾ BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300138216 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn bát xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Thị trấn bát xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG THPT SỐ 1 HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300138230 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn bát xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Thị trấn bát xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300138255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 9 TT Bát Xát, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

PHÒNG GIAO THÔNG CÔNG NGHIỆP BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300141804 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5300141836 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VĂN QUANG

Mã số thuế: 5300202341 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Quang
Địa chỉ: Nhà ông Quang, tổ 9, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 0101990226 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Hải
Địa chỉ: Số nhà 171, đường Hoàng Liên, Tổ 2, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 389

Mã số thuế: 5300232882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Lưỡng
Địa chỉ: 018, đường Đông Phón, tổ 11, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300281939 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 8 TT Bát xát - Tỉnh lào cai, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300283534 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Hùng Vương TT Bát Xát, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG MẦN NON THỊ TRẤN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300302755 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn bát xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Thị trấn bát xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300319420 - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Khởi
Địa chỉ: SN 065, đường Điện Biên, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300319413 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Vân
Địa chỉ: Đường Hùng Vương,TT. Bát Xát, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

PHÒNG Y TẾ - HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300319974 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Bát Xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300320122 - Đại diện pháp luật: Cù Huy Trung
Địa chỉ: Tổ 4, đường Điện Biên, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Xem thêm
Administratoricon